Budowa krytej pływalni wraz z remontem i rozbudową hali sportowej MOSiR we Włodawie

Dnia 30 maja 2012 r. firma EDACH z Lublina zgłosiła zakończenie prac budowlanych i gotowość do odbioru pierwszej krytej pływalni w powiecie włodawskim. Prace zakończono i zgłoszono  zgodnie z postanowieniami umowy która, została zawarta 09-11-2010 r  między Gminą Miejską Włodawa, a konsorcjum firm, którego liderem jest firma EDACH z Lublina.

Odbiór końcowy inwestycji przez Gminę Miejską Włodawa wyznaczono na 25 czerwca 2012 r.  Aktualnie  trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Niebawem powinny ruszyć prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół basenu i hali sportowej (wyburzenie hoteliku, wykonanie dróg dojść oraz parkingów). Wykonawca będzie miał 60 dni na wykonanie w/w prac od dnia przekazania placu budowy.

Zadanie pn. Budowa krytej pływalni wraz z remontem i rozbudową hali sportowej MOSiR we Włodawie realizowane jest jest w ramach projektu o nazwie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej we Włodawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Zakończenie projektu przewidziane jest na 31 października 2012 r.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress