Dotyczy: Strategia Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Urszulin o godzinie 10.00 odbędą się warsztaty informacyjno – konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Turystyki na terenie Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego, które w szczególności poświęcone będą omówieniu propozycji produktów turystycznych dotyczących obszaru. Strategia Rozwoju Turystyki stanowić będzie załącznik do Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach przedstawicieli samorządów oraz stowarzyszeń i przedsiębiorców z branży turystycznej.
Tekst strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej projektu www.wof.wlodawa.eu.
Uwagi do dokumentu można zgłaszać w terminie do 14 marca 2014 roku pocztą elektroniczną na adres: anna.gaj@wlodawa.eu. Formularz uwag można również dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress