Druga edycja konkursu EKO MODEL

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL.Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć jak najbardziej poglądowy charakter i pomóc wyobrazić sobie taką domową oczyszczalnię w sąsiedztwie własnego domu. W związku z tym w modelu przesłanym na konkurs muszą zostać zachowane  właściwe proporcje konstrukcji instalacji w stosunku do wielkości budynku, do którego należy. Trzeba także zwrócić uwagę na inne elementy otoczenia gospodarstwa domowego (mała architektura, zieleń, itp.), aby nie przeszkadzały one w usytuowaniu nowej instalacji.
Organizatorom  zależy  na modelach, które nie tylko przedstawiają klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale mają również wartość estetyczną.  Prace powinny być nie mniejsze niż 50 cm x 50 cm i nie większych niż 100 cm x 50 cm. Jury będzie także brać pod uwagę czytelność koncepcji zagospodarowania terenu wokół domu. Zgłaszane modele powinny być wykonane z dużą starannością.
Do zdobycia jest szereg wartościowych nagród, o które warto zawalczyć. Chcemy, aby wysiłek włożony w stworzenie prac został doceniony przez jak najszersze grono osób, więc nagrodzone makiety zostaną opisane danymi autora i szeroko eksponowane w celach edukacyjnych. Rejestracja trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie  ekomodel.fundacjabos.pl
 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress