Dyskutowali o bezpieczeństwie

W środę 2 października 2019 roku w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włodawie któremu przewodniczył Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński.W spotkaniu udział wzięli członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Praca Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywrócenia jej pierwotnego stanu.
Wiodącym tematem spotkania było omówienie wprowadzenia aplikacji „sms” powiadamiania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach oraz przygotowanie służb do okresu zimowego w tym podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, w sytuacji wystąpienia niskich temperatur. Przedstawiono sytuację osób bezdomnych, ich bezpieczeństwa i zakwaterowania w schroniskach lub noclegowniach.
Członkowie Zespołu poruszyli również temat śmieci, zanieczyszczania środowiska jak i bezdomnych psów i kotów – ich sterylizacji. W posiedzeniu uczestniczyło 16 członków Zespołu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress