„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Gmina Miejska Włodawa zrealizowała projekt pn: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Włodawa”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Gmina Miejska Włodawa zrealizowała projekt pn: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Włodawa”

Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Włodawy poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i zjazdów do posesji
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 293970,00 zł
Kwota dofinansowania: 138 711,00 zł
Beneficjent: Gmina Miejska Włodawa

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress