Europejski Tydzień Szczepień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie uprzejmie informuje, że w dniach 23-29 kwietnia br., obchodzimy XIII edycję Europejskiego Tygodnia Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, koordynowana i realizowana przez poszczególne kraje na poziomie lokalnym.
W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia i dla każdego. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to: „Zapobiegaj.Chroń.Zaszczep”.
Głównym celem powyższej akcji jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób.
Wciąż duża liczba dzieci nie jest objęta szczepieniami, m.in. wskutek negowania przez rodziców znaczenia szczepień ochronnych. Powoduje to, że wracają choroby zakaźne takie jak np. krztusiec, odra, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się, stanowią zagrożenie dla zdrowia i mogą również być przyczyną groźnych powikłań. Szczepionki zapewniają indywidualną ochronę przed groźnymi chorobami, ale korzyści, jakie wynikają z ich stosowania na tym się nie kończą. Są osoby, które z różnych powodów zdrowotnych nie mogą zostać zaszczepione, wówczas przed chorobami chroni je tzw. odporność zbiorowiskowa. Polega ona na zmniejszaniu się ryzyka zachorowania osoby nieuodpornionej- niezaszczepionej, jeśli w danej grupie jest dostatecznie wysoki odsetek osób zaszczepionych. Jeżeli wszystkie kwalifikujące się do szczepień osoby, w danej społeczności, zostaną zaszczepione nie ma wówczas wystarczającej liczby osób podatnych na podtrzymanie transmisji choroby zakaźnej. Tym samym chronione są osoby najbardziej narażone (niezaszczepione) na zachorowanie. Dlatego podejmowanie takich inicjatyw jak Europejski Tydzień Szczepień jest okazją dotarcia do ogółu społeczeństwa z informacjami wskazującymi na zasadność realizacji szczepień ochronnych.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia niżej wymienionych stron, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat szczepień:
szczepienia.pzh.gov.pl
ptwakc.org.pl
pzh.gov.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress