Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki 2019

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2019
Zbereże (PL) – Adamczuki (UA)
9-11 sierpnia 2019 r.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja współpracy transgranicznej samorządów i mieszkańców terenów przygranicznych w budowaniu wzajemnego zaufania, promocja walorów przyrodniczo-turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku oraz propagowanie miejscowości Zbereże i Adamczuki jako lokalizacji stałego drogowego przejścia granicznego.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress