Filia uczelni wyższej we Włodawie?

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński porozumiał się z władzami Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie w sprawie utworzenia we Włodawie filii chełmskiej uczelni.   W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pomiędzy władzami WSSMiKS i włodawskim ratuszem. Na jej podstawie zostanie utworzony punk konsultacyjny w celu ustalenia lokalnych potrzeb. Po konsultacjach z mieszkańcami zostanie przygotowana konkretna oferta edukacyjna. Kolejnym krokiem będzie umożliwienie mieszkańcom Włodawy kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

– Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Wiemy, że wielu z nich chce kontynuować naukę, jednak wiąże się to częstymi wyjazdami do Lublina, Chełma i innych miast. – wyjaśnia Dr Michał Gołoś, rektor WSSMiKS.

Władze uczelni nie wykluczają w przyszłości prowadzenia zajęć w ramach studiów I stopnia.

– Utworzenie we Włodawie fili wyższej uczelni to nie tylko urozmaicenie oferty edukacyjnej. Będzie to również wsparcie dla wszelkich form aktywiści społecznych – zapewnia W. Muszyński.

Nowa placówka ma być również partnerem w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress