Informacja

Informuję że w dniu 14 stycznia 2019 r., o godz. 9°° – odbędzie się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2.1. wieloletniej prognozy finansowej
  2.2. zmian w budżecie miasta.
  2.3. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 3. Zakończenie obrad sesji.

Posiedzenie wspólne stałych komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019r. o godz. 8.30, w sali nr 26 Urzędu Miejskiego.

Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zawiadomienie o sesji stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej, w celu wzięcia udziału w pracach Rady Miejskiej, jeżeli radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Włodawie

                                                                  

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress