Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą

Do 30 września producenci rolni mogą składać wnioski o pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc skierowana jest do tych gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane suszą. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisje powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szczegółowe informacje i formularze do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress