Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza w dniu 13.07.2012  r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na następujące  zadania:

Z a d a n i e   n r  1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie ul. Szkolna 7 (Publiczne Gimnazjum Nr 1).

Z a d a n i e   n r  1A. Prowadzenie zajęć sportowych, gier i zabaw ruchowych w ramach działań opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie ul. Szkolna 7 (Publiczne Gimnazjum Nr 1).

Z a d a n i e   n r  2. Prowadzenie zajęć w zakresie treningu umiejętności społecznych  w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie ul. Szkolna 7 (Publiczne Gimnazjum Nr 1).

Z a d a n i e   n r  3. Zadanie to składa się z dwóch części obejmujących:przygotowanie autorskiego programu zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych wraz z prowadzeniem w ramach programu zajęć terapeutycznych tych osób, opracowanie autorskiego programu zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, które odbyły leczenie w oddziałach odwykowych oraz prowadzenie terapii tych osób.

Z a d a n i e   n r  4. Pełnienie dyżurów i udzielanie porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla  ofiar przemocy w rodzinie w w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie ul. Szkolna 7 (Publiczne Gimnazjum Nr 1).

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress