Konsultacje dotyczące termomodernizacji budynków sektora publicznego

Burmistrz Gminy Miejskiej Włodawa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do termomodernizacji. Uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie Wniosku aplikacyjnego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Uwagi i opinie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej do pobrania poniżej oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Miejskiej Włodawa. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miejskiej Włodawa, w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: sebastian@wlodawa.eu. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 19 września 2017 r., a zakończenie na 3 października 2017r. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress