Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014 – 2020

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa na lata 2014 – 2020.  Konsultacje mają na celu zebranie pisemnych opinii i uwag zainteresowanych mieszkańców miasta, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych, na temat ogólnych założeń Strategii. Opinie i uwagi należy składać wyłącznie na stosownym formularzu.
Wypełniony formularz proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: mops@wlodawa.eu, w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje Społeczne – projekt Strategii”.
Formularz można również dostarczyć osobiście lub przesłać listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Al. J.  Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, w terminie do dnia 3 maja 2014 r.
Opinie i uwagi wniesione po upływie ww. terminu lub w sposób inny niż opisano powyżej zostaną wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Formularz zgłaszania uwag (plik PDF)
Formularz zgłaszania uwag (plik DOC)
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa (plik PDF)
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Włodawa (plik DOC)

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress