Kupą tu Waszmościowie!

„Narodowe Czytanie” we Włodawie będzie miało wyjątkową oprawę. Oprócz głośnej prezentacji „Trylogii”, zaplanowano tańce i konkurs na strój z epoki sienkiewiczowskich bohaterów, kiermasz książek w Księgarni „U Rzędziana”, pokaz fechtunku oraz inscenizację pojedynku Bohuna z Wołodyjowskim.Prezentacje, quizy i oczywiście głośne czytanie, na które zapraszają w sobotę 6 września burmistrz Włodawy Jerzy Wrzesień i Miejska Biblioteka Publiczna, potrwają pięć godzin. Ich promocja odbyła się już w czwartek 4 września, gdy młodzież z włodawskich szkół przemierzała ulice miasta zachęcając mieszkańców do pokrzepienia swych serc przy kolejnych rozdziałach dzieł Henryka Sienkiewicza. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem Haliny Karpiuk, przygotowali w swojej szkolnej bibliotece instalację stworzoną ze wszystkim dostępnych egzemplarzy utworów noblisty. Potem wyruszyli w miasto, przepasani szarfami z tytułami kolejnych tomów, aby przypomnieć Włodawie o bohaterach żyjących na ich kartach. W innej części miasta uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 z Danutą Sztuce przez wielki megafon informowali o zbliżającej się trzeciej edycji Narodowego Czytania, która w tym roku we Włodawie odbędzie się na dziedzińcu Czworoboku. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Według miejscowej legendy to tutaj miał miejsce pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim. Chociaż fakt ten nie ma potwierdzenia historiograficznego, to Włodawa pojawiła się na kartach „Trylogii”. W 21 rozdziale drugiego tomu powieści „Ogniem i mieczem” Rzędzian spotyka we włodawskim zajeździe Bohuna, leczącego rany po pojedynku z Michałem Wołodyjowskim. Także we Włodawie Bohun ujawnia Rzędzianowi miejsce ukrycia kniaziówny Heleny Kurcewiczówny u Horpyny. W związku z przypadającą w tym roku 480 rocznicą nadania praw miejskich Włodawie i w nawiązaniu do herbu miasta, który przedstawia rycerza, to właśnie cnotom rycerskim sienkiewiczowskich bohaterów literackich będzie poświęcona włodawska edycja Narodowego Czytania 2014. Włodawska edycja Narodowego Czytania, która będzie się odbywać pod hasłem „Ku pokrzepieniu serc Włodawian – o młodym i małym rycerzu czytanie”, rozpocznie się o 13.00 „Bibliotecznym Safari ze Stasiem, Nel i… Sabą”. Fragmenty „W pustyni i w puszczy” będą czytali dorośli użytkownicy biblioteki i przedstawiciele służb mundurowych, a czytelnicy Oddziału dla Dzieci MBP we Włodawie zaprezentują etiudę teatralną pod tytułem „A hoj przygodo!”. Będą też quizy literackie, gry i zabawy ruchowe oraz konkurs na najciekawszy strój z epoki sienkiewiczowskich bohaterów. — O 15.00 rozpocznie się trzygodzinny „Rycerski Piknik Literacki”, na który złożą się głośne czytanie fragmentów „Ogniem i mieczem” przez współczesnych „Rycerzy Miasta”, czyli przedstawicieli władz i instytucji samorządowych oraz służb mundurowych, a także pokaz Bractwa Rycerskiego Ziemi Lubelskiej „Na dzikich polach” z pieśniami i tańcami z epoki, scenkami rodzajowymi, pokazem fechtunku oraz inscenizacją pojedynku Bohuna z Wołodyjowskim. Przez cały czas w plenerowej Księgarni „U Rzędziana” będzie można kupić dzieła Henryka Sienkiewicza, sygnowane okolicznościową pieczęcią. Pracownicy biblioteki będą nią znaczyć także książki z prywatnych zasobów czytelników. Współorganizatorami tych wydarzeń są: Firma Handlowo Usługowa „Handbud”, Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Międzygminny Związek Celowy, Nadleśnictwa Sobibór i Włodawa, urząd miejski, Włodawski Dom Kultury i Zakład Karny we Włodawie. Narodowe Czytanie w Mieście Trzech Kultur jest jednym z elementów promocji województwa lubelskiego „Włodawa, tajemnica i piękno pogranicza, dobre na weekend”, realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress