Kwitnące słoneczniki – Jubileusz Marii Kazimiery Sarnackiej

Środowy wieczór ostatniego dnia miesiąca stał się czasem wyjątkowym z wielu powodów. 31 maja 2017 r. spotkaliśmy się w bibliotecznej Galerii Na Parterze, aby uczcić srebrną (25) rocznicę debiutu poetyckiego Marii Kazimiery Sarnackiej z Dołhobród. Prowadząca spotkanie Małgorzata Zińczuk – zastępca dyrektora MBP ds. merytorycznych, w swej dociekliwości doszukała się jeszcze kilku powodów do świętowania. Były to kolejne rocznice twórczej i animatorskiej działalności Pani Marii Kazimiery:
– kryształowa (15 lat) – z okazji współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie;
– kości słoniowej (14-lecie) przyznania przez Krajową Kapitułę Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” – statuetki „Perła 2003”;
– bawełniana (2-letnia) uhonorowania odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
– papierowa (1 rocznicą) otrzymania Nagrody im. Oskara Kolberga.
Wybór terminu również nie był przypadkowy, bo właśnie w tym dniu przypadały urodziny Pani Marii Kazimiery.
Maria Kazimiera Sarnacka – poetka ludowa, hafciarka, koronkarka, animatorka spotkań czytelniczych i edukacyjnych, śpiewająca i uczestnicząca w widowiskach obrzędowych członkini Zespołu Folklorystycznego „Jutrzenka” z Dołhobród, Laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 2016 w kategorii poezja ludowa. Na wstępie znajomi, przyjaciele, sponsorzy, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych a przede wszystkim członkowie Rodziny obejrzeli i posłuchali rekomendacji, która zaprezentowana została 15 czerwca 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas 41 Gali Konkursowej.

Scenariusz spotkania napisało samo życie Pani Marii Kazimiery i jej pasje oraz podejmowane aktywności.
Maria Kazimiera Sarnacka – Poetka
Od 1992 r. wydała 9 tomików wierszy. Jej kolejne publikacje poetyckie w języku polskim to m.in: Wyrosły z chłopskich pól, Sercem pisane, Oddałam serce Bogu i wioskom, Poezja – Dziecięcy świat – Mój świat, Poezja. Lata Wspomnień i Nadziei. W 2012 r. ukazał się jej pierwszy tomik z wierszami w języku ukraińskim Pokłuniusia Swujuj Zymlii/ Pokłoń się swojej ziemi. Twórczość poetycka pani Marii prezentowana była też w wydawnictwach zbiorowych. Jubilatka zdradziła jak doszło do tego, że jej wiersze zostały wyciągnięte z szuflady. Wybrane strofy odczytały wnuki Pani Marii Kazimiery oraz zaprzyjaźniona młodzież – Gabriela Sarnacka, Katarzyna Sarnacka, Łukasz Sarnacki oraz Weronika i Cyprian Mróz.
Maria Kazimiera Sarnacka – propagatorka tradycyjnej kultury ludowej Podlasia
Benefisantka to również członkini Zespołu Folklorystycznego „Jutrzenka” z Dołhobród przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie. Zespół Jutrzenka przygotował dla Jubilatki cztery dedykacje. Dwie pierwsze zaprezentował solista – Pan Czesław Bożyk. Dwie kolejne reprezentanci Zespołu. Życzenia złożyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hannie Mariola Kuć.
Maria Kazimiera Sarnacka – mistrzyni kuchni regionalnej
Gotować nauczyła ją prababka na tyle skutecznie, że nasza bohaterka została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, organizowanego pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw. Wyboru dokonała Krajowa Kapituła Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA”. W 2003 roku Perłę w kategorii najlepszy regionalny produkt żywnościowy otrzymała za dołhobrodzki korowaj. Przepisa na ten przysmak odnaleźć można w e-miesięczniku „Agro smak” nr 1/ 2006 (dostęp: https://docplayer.pl/5115316-Produkty-regionalne-lubelszczyzny.html) oraz na stronie Poleskiej Doliny Bugu (https://www.dolina-bugu.pl/dziedzictwo-kulturowe/).
Maria Kazimiera Sarnacka – promotorka powiatu włodawskiego.
Pani Maria wielokrotnie promowała powiat włodawski uczestnicząc w konkursach, przeglądach i kiermaszach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Wicestarosta Powiatu Włodawskiego Adam Panasiuk docenił jej wkład dziękując i wręczając album, w którym gromadzić będzie mogła dokumentację swojej działalności. Dyrektor MBP Jacek Żurawski przy okazji życzeń zdecydował się na spontaniczną dedykację recytatorską. Podarował też drobny upominek – filiżankę, w której Pani Maria Kazimiera parzyć będzie mogła ulubioną herbatę, a przy niej spisywać kolejne strofy piórem przekazanym przez Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego.
Związany od lat z Jubilatką dr Tadeusz Karabowicz zaprezentował artykuły w których ukraińscy studenci analizują jej twórczość. Nie zabrakło też uścisków i wzruszeń ze strony rodziny. Bukiet róż za matczyny trud wręczyła kochająca córka. Rozpoczynając tym samym niekończący się ciąg ciepłych słów w kierunku Pani Marii Kazimiery, które ona odwzajemniła dedykacjami w tomiku wierszy i na okolicznościowych zakładkach.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress