Mali badacze przyrody w PM2

Kształtowanie u dzieci kompetencji przyrodniczych było jednym z naszych celów podczas realizacji zadań z planu pracy w roku szkolnym 2018/2019. Organizowanie spacerów i wycieczek do parku, na ogródki działkowe, do sklepu ogrodniczego czy do Nadleśnictwa Włodawa, pomiary ilości opadów za pomocą deszczomierza, zabawy lupą lub innymi przyrządami oraz prowadzenie własnych „ogródków” warzywnych i kwiatowych miało na celu rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji przyrodniczej.
Działania te rozbudziły ciekawość naszych wychowanków otaczającym światem przyrody oraz wdrożyły ich do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych, będąc jednocześnie wspaniałą zabawą.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress