Pan Mieczysław Tokarski otrzymał godność „Primus civis urbis Vlodaviae”

We wtorek 3 lipca odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej we Włodawie. Jej głównym punktem było wręczenia Panu Mieczysławowi Tokarskiemu godności „Primus civis urbis Vlodaviae”.
– Przyznanie godności „Primus civis urbis Vlodaviae” Panu Mieczysławowi Tokarskiemu jest wyrazem wdzięczności i uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Włodawy i pracę na rzecz lokalnej społeczności – mówił  burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

W tej szczególnej chwili Panu Mieczysławowi Tokarskiemu towarzyszyli min. przyjaciele, współpracownicy oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Pan Mieczysław Tokarski był założycielem i pierwszym prezesem utworzonego 29 maja 1973 roku włodawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego. Jest aktywnym działaczem przez cały okres jego istnienia. Od roku 1987 jest przewodnikiem turystycznym (najczęściej oprowadzającym turystów społecznie czyli bez gratyfikacji finansowej), nieprzerwanie praktykującym od niespełna 30 lat. Za wyjątkową pracę16 lipca 2008 roku został wyróżniony tytułem Zasłużony Przewodnik PTTK. Przed reformą administracyjną Pan Mieczysław Tokarski reprezentował Włodawę w Chełmskim Zarządzie Wojewódzkim a od 1998 roku do chwili obecnej jest Wiceprezesem Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego. Ogromna aktywność Pana Mieczysława Tokarskiego na polu turystyki w sposób szczególny przyczyniła się do promowania miasta Włodawy na terenie powiatu, województwa, regionu i kraju. Jest on osobą od wielu lat powszechnie znaną w środowisku regionalistów, krajoznawców czy samorządowców. Pan Mieczysław Tokarski jest czynnym działaczem wielu organizacji, zaangażowanym w życie społeczne w wielu dziedzinach. Jest m.in.: członkiem Włodawskiej Rady Seniorów, działaczem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla którego wielokrotnie prowadził wykłady i warsztaty terenowe ;członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej oraz autorem i współautorem licznych publikacji. Na uwagę zasługuje wieloletnia bardzo aktywna współpraca Pana Mieczysława Tokarskiego z Miejską Biblioteką Publiczną dotycząca w sposób szczególny przygotowywanych wystaw, sesji historycznych i prowadzenia lekcji bibliotecznych, konkursów czytelniczych oraz prelekcji dla zainteresowanych.

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress