Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w MPI

8 listopada w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym we Włodawie w ramach Międzynarodowego Projektu „ Piękna nasza Polska cała” odbył się „Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej”, którego celem było promowanie wychowania patriotycznego wśród najmłodszych.

Piosenki i układy taneczne zaprezentowały wszystkie grupy przedszkolne- począwszy od najmłodszych 3- latków, którzy zaśpiewali i ruchowo zinterpretowali piosenkę „ Poleczka”
oraz „Jesteśmy Polką i Polakiem” po dzieci ze starszych grup, których repertuar był bardziej poważny. Pojawiły się piosenki znane sprzed lat i te bardziej współczesne.

Po raz kolejny zaszczycili nas swą obecnością harcerze i harcerki z włodawskich drużyn ZHR, którzy aktywnie włączyli się w organizowaną uroczystość. Harcerze zaśpiewali przedszkolakom dwie piosenki harcerskie „ Zielony płomień” oraz „ Ballada rajdowa”.

Uroczystość ta stworzyła okazję do krzewienia patriotyzmu i miłości do Ojczyzny wśród najmłodszych. Na zakończenie przeglądu każda z grup otrzymała pamiątkowy dyplom i słodkości.
Serdecznie dziękujemy Harcerzom za mile spędzony czas i wspólne śpiewanie.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress