Razem dla rozwoju regionu

Gmina Miejska Włodawa oraz dziesięć innych samorządów, chcą się jak najlepiej przygotować do wykorzystywania funduszy strukturalnych, które będą dostępne w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.By zwiększyć szanse na pozyskanie pieniędzy zamierzają utworzyć Włodawski Obszar Funkcjonalny, który już teraz może się starać o dotacje z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Resort może przyznać gminom od 400 tysięcy do nawet 3 milionów złotych. Mogą być one przeznaczone na zdiagnozowanie istniejącego potencjału i opracowanie strategii rozwoju całego obszaru oraz przygotowanie dokumentacji technicznych, zawartych w strategii, konkretnych inwestycji, które w przyszłości będą mogły być dofinansowane z nowej perspektywy finansowej. Zgodnie z jej ogólnymi założeniami największe szanse na pozyskanie środków będą mieć nie pojedyncze gminy, lecz właśnie obszary funkcjonalne, których przedstawiciele wykażą, że potrzebują tych pieniędzy na realizację celów więcej niż jednego samorządu. — Obszar funkcjonalny mogą utworzyć co najmniej dwa sąsiadujące ze sobą samorządy, przy czym jednym z nich musi być gmina miejska. Wnioskodawcą i liderem Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego ma być Gmina Miejska Włodawa, a jej partnerami Powiat Włodawski oraz 9 gmin wiejskich: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska i Wyryki z powiatu włodawskiego, a także Ruda-Huta z powiatu chełmskiego oraz Sosnowica z powiatu parczewskiego. Na diagnozę, strategię i dokumentacje inwestycji samorządy chcą pozyskać około 900 tysięcy złotych. Pula wszystkich środków, które MRR chce rozdysponować w konkursie, to 30 milionów. Każdy „obszar funkcjonalny” może otrzymać nawet do 90 procent kosztów kwalifikowanych, resztę musi zapewnić we własnym zakresie. Część samorządów, które deklarują chęć powołania WOF już przyjęła uchwały o przystąpieniu do tej inicjatywy. Wszyscy sygnatariusze muszą to zrobić jeszcze w tym miesiącu, by przed 1 lutego przystąpić do ministerialnego konkursu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress