Spotkanie matek wychowanków w w Świetlicy Środowiskowej

W ramach działań profilaktycznych prowadzonych w Świetlicy Środowiskowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie, 14 marca zostało zorganizowane spotkanie matek wychowanków. Celem zajęć była pedagogizacja rodziców, która stanowi nieodłączny element współpracy Świetlicy ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Alina Handor i Agnieszka Szymańska przeprowadziły szkolenie metodą burzy mózgów i wykładu. Wspólnie omówione tematy dotyczyły zdrowej atmosfery rodzinnej oraz prawidłowej komunikacji rodzic – dziecko. Działania zmierzające do wzbogacenia świadomości pedagogicznej rodziców są prowadzone systematyczne.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress