Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że jego pracownicy we współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego przygotowali publikację pt. „Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012”.

Zaletą opracowania jest graficzne ukazanie zróżnicowania wewnątrzregionalnego w sferach: środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Publikacja zawiera ponad 100 map dobrej jakości, pozwalające na wykonywanie wielowymiarowych analiz przestrzennych.
Atlas adresowany jest do osób zainteresowanych województwem lubelskim, pracowników administracji, pracowników naukowych, nauczycieli, studentów uczniów oraz mediów.

Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Lublinie:
https://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/statystyczny-atlas-wojewodztwa-lubelskiego-2012,11,1.html

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress