Archiwum tagów: konkurs ofert

Konkurs ofert

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Włodawy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Burmistrz Włodawy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w roku 2013

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomoc społeczna, w tym działania na rzecz osób w wieku emerytalnym  

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012 z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Podtrzymywanie tradycji dożynkowych

Burmistrz Włodawy ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Organizowanie alternatywnych form dla uzależnień poprzez turystykę i krajoznawstwo połączone programem profilaktycznym; – wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu miasta na 2012 r. na realizację zadania 3 000 zł.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress