Archiwum tagów: konkurs

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie

Burmistrz Włodawy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie.

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z następujących rodzajów: 1. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2. Turystyka i krajoznawstwo. 3. Edukacja oświata i wychowanie.

Silna reprezentacja SP 3 w konkursach kuratoryjnych

Ośmioro uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie wystąpiło w eliminacjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 2 na szóstkę

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie odnieśli wspaniałe sukcesy w eliminacjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i LSCDN.

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Ogłoszenie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki pt.: „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci na terenie szkół podstawowych miasta Włodawy podczas ferii zimowych” ogłoszonego w dniu 8.01.2015 r.

Literacki sukces ucznia SP2 we Włodawie

Bartłomiej Holaczuk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie, uczeń klasy Va, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Literacko- Plastycznego „Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków” w kategorii szkoła podstawowa.

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania”ogłoszonego w dniu 16.12.2015 r.

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z obszaru: pomoc społeczna

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z obszarów wsparcia: 1) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 2) Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Unieważnienie konkursu

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki w roku 2014

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki w roku 2014

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress