Archiwum tagów: ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

I N FO R M A C J A

Informuję, że z dniem 31 grudnia 2015r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych do Sądu Rejonowego we Włodawie.

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w roku 2013

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie

  Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie o zamówieniu

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej kwoty 14 000 euro.

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress