Archiwum tagów: organizacje pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzymywanie tradycji dożynkowych poprzez reprezentowanie Gminy Miejskiej Włodawa na dożynkach powiatowych Urszulin 2015r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacje pozarządowe mają wsparcie

We Włodawie powstało centrum wspierania organizacji pozarządowych. Będzie to organ doradczy dla władz miasta, który ma już swoją siedzibę i zaprasza do współpracy przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych, złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów we Włodawie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia we Włodawie 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015

Bezpłatne szkolenia

Fundacja Zachęta w partnerstwie z ImpactProject zaprasza organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym „Skuteczna Współpraca – rozwój sieci organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego”.

Konkurs Grantowy Programu ,,Równać Szanse 2015”

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Więcej pieniędzy na zadania sportowe

Gmina Miejska Włodawa chce przekazać stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym więcej pieniędzy na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie

Burmistrz Włodawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15.01.2015 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 w Urzędzie Miejskim we Włodawie.

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Formularz do konsultacji

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress