Archiwum tagów: warto wiedzieć

Warto wiedzieć…

Podczas czwartkowej sesji (12.06.14 r.) radni Rady Miejskiej we Włodawie zdecydują o podziale przyznanych z UE środków finansowych na realizację projektu pt. „www.WirtualneWrota Włodawy – upowszechnienie dostępu do technologii cyfrowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne –

Warto wiedzieć…

Miasto Włodawa wygospodarowało wolne środki w wysokości 400.000 zł, które chce przeznaczyć na utworzenie lokaty bankowej. W tym celu 03 czerwca 2014 r. skierowano do  banków zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wysokości oprocentowania. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi 13 czerwca br.

Warto wiedzieć…

Poziom wody na Bugu we Włodawie z 21 maja 2014r  wynosi 229 cm. W związku lokalnymi ulewnymi opadami deszczu, w ciągu ostatnich dni możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty poziomu wody na wodowskazie we Włodawie, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Działania

Warto wiedzieć…

Opłata od posiadania psów Uchwałą Nr XIV/77/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 października 2007 r. wprowadzono na terenie Miasta Włodawa opłatę od posiadania psów. Stawka opłaty: 40,00zł od jednego psa. Terminy i sposoby płatności: opłata od posiadania psów

Warto wiedzieć…

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest może udzielić w 2014 r. dotację w wysokości do kwoty 13 700 zł.

Warto wiedzieć…

W dniu 3 kwietnia br. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta Włodawa w 2014 roku”.

Warto wiedzieć…

– Urząd Miejski we Włodawie na swojej stronie internetowej www.wlodawa.eu zaprasza do korzystania z usług:

Warto wiedzieć…

W dniu 28 marca br. zapraszamy mieszkańców Włodawy na uroczystą sesję Rady Miejskiej we Włodawie, na której Panu Zenonowi Niziołowi – zostanie wręczona odznaka oraz dyplom poświadczający nadanie przez radę Miejską we Włodawie godności „Primus Cibis urbis Vlodaviae”

Warto wiedzieć…

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim we Włodawie od lat utrzymuje się na stałym poziomie ok. 50 osób. Obecnie zatrudnionych jest 48 osób, z czego 56% to kobiety; 72% zatrudnionych posiada wykształcenie wyższe; stanowiska urzędnicze to 92%; średnia wieku zatrudnionych urzędników 45,5

Warto wiedzieć…

W dniu 25 lutego br. Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonała wstępnego podziału ośmiu nowo wybudowanych lokali socjalnych. Na początku marca zostanie zatwierdzona lista osób uprawnionych do ich najmu.

Warto wiedzieć…

W dniu 11 lutego br. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego (ulicznego) oraz innych miejsc publicznych na terenie miasta Włodawa w 2014 roku”.

Warto wiedzieć…

Co widzi nietrzeźwy kierowca? Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadecydowała o zakupie 4 szt. alko-gogli.

Warto wiedzieć…

Już po raz kolejny urzędnicy Urzędu Miejskiego we Włodawie dostarczą mieszkańcom Włodawy decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości. Akcja rozpocznie się od 01 lutego i potrwa do końca lutego 2014 roku.

Warto wiedzieć…

Wszczęto procedurę przydziału nowo wybudowanych lokali socjalnych, osoby zainteresowane wypełniają wniosek, na podstawie którego społeczna komisja mieszkaniowa na posiedzeniu w dniach 30-31 stycznia dokona wstępnego podziału mieszkań.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress