Umowa na modernizację składowiska i budowę ZZO

Docelowo ma on obsługiwać co najmniej 120 tysięcy mieszkańców. Na razie MZC zrzesza siedem samorządów, w tym Gminę Miejską Włodawa, a także gminy wiejskie: Hańsk, Stary Brus, Sławatycze, Sosnówka, Hanna oraz Podedwórze.Wartą prawie 11 milionów 200 tysięcy inwestycję będzie realizować firma z Włodawy, która wygrała przetarg. Ponad połowę kosztów samorządy pokryją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Każda z gmin będzie uczestniczyć w finansowaniu projektu w zależności od liczby mieszkańców. Największy udział w całe przedsięwzięcie wnosi miasto Włodawa, gdzie mieszka połowa z około 28 tysięcy mieszkańców wszystkich gmin zrzeszonych w związku.

Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się już w 2009 roku, gdy wybudowano pierwszą tak zwaną podkwaterę balastu i związany z nią zbiornik odcieków, które są wykorzystywane do gromadzenia odpadów, pochodzących z obszaru działania związku.

W skład projektowanego zakładu zagospodarowania wejdą m.in.: sortownia odpadów, część magazynowa na odpady rozdrobnione i surowce wtórne, zbiornik odcieków, a także instalacja odwadniająco-nawilżająca oraz komposter.

– Po podpisaniu umowy uzgodnimy z wykonawcą harmonogram robót i prawdopodobnie w sierpniu przekażemy mu plac budowy – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej przewodniczący zarządu MZC Romuald Dydiuk.

Modernizacja i rozbudowa składowiska wraz z utworzeniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów, które będzie spełniać wymogi nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mają być zakończone do maja przyszłego roku.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress