V SENIORSKA JESIENNA BALLADA im. Ireny Rutkowskiej – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy zespoły do wzięcia udziału w przeglądzie piosenki biesiadnej „V Seniorska Jesienna Ballada im. Ireny Rutkowskiej”, który odbędzie się 19-tego października 2019 r. o godzinie 9:30 we Włodawskim Domu Kultury.

Rada Programowa UTW i Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów we Włodawie wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi starszych w wieku 60+, oraz realizując zadania statutowe PZERiI, w celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i marginalizacji starszego pokolenia, organizuje po raz kolejny spotkanie integracyjne, które pozwoli uczestnikom zaprezentować swoją działalność artystyczną, wymienić doświadczenia, poznać kulturę i zwyczaje lokalnych społeczności, nawiązać znajomości i przyjaźnie seniorów z naszego regionu i nie tylko.

Zadania i cele przeglądu
1. Umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych osób 60+.
2. Wymiana doświadczeń, stworzenie zespołom możliwości wzajemnego poznania twórczości artystycznej.
3. Popularyzacja piosenki biesiadnej i ludowej.
4. Oddziaływanie na szersze kręgi społeczne po przez upowszechnienie właściwych wzorców spędzania czasu wolnego w duchu wzajemnej życzliwości.
5. Integracja zespołów śpiewających piosenki biesiadne z województwa lubelskiego i nie tylko.
6. Impreza ma charakter przeglądu, każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa i upominek ( nagrodę).

Zespoły chętne do wzięcia udziału w przeglądzie prosimy o przysłanie swoich akredytacji i krótkiej informacji o działalności artystycznej zespołu, na adres O/Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów we Włodawie (Al. Józefa Piłsudskiego 41 22-200 Włodawa, tel.82 5721107, e-mail: utw@wlodawa.eu, emeryt@wlodawa.eu)

Regulamin
1. Zespoły przesyłają swoje zgłoszenia – akredytacje do 8 września 2019 r.
2. Akredytacja – składka 15 zł /osoba.
3. Zespoły rejestrują się w Domu Kultury we Włodawie w godz. 8:30 – 9:15 (pobierają bony na obiad, zapoznają się z harmonogramem prezentacji – otrzymują swojego opiekuna).
4. Występ zespołu/solisty trwa do 10 minut (ilość utworów dowolna).
5. Uczestnicy korzystają z poczęstunku ( kawa, herbata, ciasteczka i nie tylko) w czasie trwania występów w Sali „Sezam”.
6. Obiady wydawane będą od godz. 12:00 ( zespoły które zakończyły swój występ, w ustalonej kolejności, udają się na obiad do restauracji KAMELEON ul. Przechodnia – za Biblioteką).
7. Zakończenie przeglądu – wręczenie dyplomów i upominków przewidujemy o godz. 14:00.
Organizator powiadomi zgłoszone zespoły o ewentualnych zmianach w regulaminie lub w harmonogramie telefonicznie lub mailowo (prosimy o podanie w zgłoszeniu numeru telefonu do kierownika zespołu).

Formularz zgłoszeniowy

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress