VIII sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 – na VIII sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu obrad VII sesji RM.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 239).
5.2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 1053/4).
5.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 449/4).
5.4. uchylenia uchwały Nr VII/34/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 2 kwietnia 2019 r.
5.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Włodawa a Gminą Włodawa.
5.6. zmiany uchwały Nr VII/43/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 2 kwietnia 2019 r.
5.7. ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
6. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Włodawa na lata 2017-2020”.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress