Wakacyjny wypoczynek w Szkole Podstawowej nr 3

W dniach od 2 do 13 lipca 2012 r. na  terenie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie Stowarzyszenie „Trójka” zorganizowało półkolonie letnie dla uczniów z klas 0 – VI.

W pierwszym turnusie wzięło udział 114, a w drugim 98 dzieci. Podczas półkolonii preferowane były wycieczki, spacery, rajdy rowerowe, gry i zabawy  oraz ruch na świeżym powietrzu. Dzieci czterokrotnie wyjeżdżały nad Jezioro Białe, gdzie pod okiem opiekunów i ratownika zażywały kąpieli wodnych i słonecznych. Grupy starsze pokonywały tę trasę na rowerach. Dużą atrakcją były zabawy w parku linowym oraz rejs żaglówką po jeziorze.

W pierwszym tygodniu zorganizowano wycieczkę do Romanowa. Uczestnicy półkolonii zwiedzili Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, kaplicę pod wezwaniem św. Anny, poznali życie i twórczość pisarza. Spacerowali też po pięknym parku. Następnie każdego dnia  podczas „Spotkania z ciekawą książką” słuchali bajek napisanych przez tego wielkiego Polaka.
W drodze powrotnej do Włodawy złożyliśmy wizytę w Placówce Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dołhobrodach. To miejsce podobało się nie tylko chłopcom. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali  sprzęt, który wykorzystują pogranicznicy w swojej pracy.

Uczestnicy drugiego turnusu wyjeżdżali do skansenu w Holi. Mieli możliwość  zobaczenia, jak wyglądała wieś w XIX wieku. Chętnie fotografowali się przy wiatraku „koźlaku”, chałupie, stodole czy przydrożnej kapliczce. Następnie spożyli posiłek w Karczmie Poleskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia edukacyjne w stacji meteorologicznej. Dzieci poznały  urządzenia do obserwacji i pomiaru pogody. Ciekawe spotkanie odbyło się również w Nadleśnictwie Włodawa. Można było zobaczyć maszyny i urządzenia służące leśnikom do wykonywania nasadzeń oraz dowiedzieć się,  jak wygląda całodobowy monitoring lasów.
Wiele emocji przysporzył dzieciom konkurs piosenki kolonijnej, podczas którego każda grupa prezentowała swoje umiejętności wokalne. Dwie grupy pokusiły  się nawet  o utwory autorskie.

Podczas półkolonii dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Odbyły się zajęcia komputerowe i plastyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty taneczne prowadzone przez instruktora ze Studia Tańca  Lets Dance.

Prowadzone zajęcia były dla dzieci okazją do aktywności ruchowej. W te upalne dni miło było pobawić się w parku miejskim, choćby w chowanego.

Główny   nacisk   wychowawców   położony  został  na  zagadnienia  profilaktyczne. W każdej z grup odbyło się  spotkanie z pracownikiem SANEPIDu. Pogadanka dotyczyła zasad bezpiecznego korzystania ze słońca, podstawowych zasad higieny, profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze i bezpiecznego zbierania grzybów. Dzieci były bardzo zainteresowane poruszaną problematyką i zadawały wiele pytań.

Ostatniego dnia półkolonii poszczególne grupy odegrały przygotowaną scenkę o tematyce profilaktycznej. Wysiłek związany z jej przygotowaniem został nagrodzony słodyczami.

Codziennie dzieci spożywały obiad w stołówce szkolnej. Po posiłku odbywało się podsumowanie dnia i przedstawienie programu na dzień następny. Półkolonie dla wielu z jej uczestników były jedyną formą zorganizowanego wypoczynku podczas wakacji. Każdy dzień był szczegółowo zaplanowany i przynosił  wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci niepełnosprawne miały zapewnioną dodatkową opiekę.

Półkolonie odbyły się dzięki dofinansowaniu z Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress