Warto wiedzieć…

  • W dniu 3 kwietnia br. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta Włodawa w 2014 roku”. Poprzedni przetarg unieważniono z powodu braku wystarczających środków w budżecie miasta w odniesieniu do złożonych ofert. Termin składania i otwarcia ofert 18 kwietnia 2014 roku. Szczegóły na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Włodawie, https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/
  • Na najbliższej sesji Rady Miejskiej we Włodawie tj. 16 kwietnia br. radni podejmą m.in. decyzję dot. inwestycji miejskich. Na wniosek kierownika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem oraz inspektora ds. utrzymania dróg wpisano do budżetu miasta na 2014 r. następujące zadania:
  • modernizacja dróg gminnych: Jasna, Szkolna, Kołłątaja, Staszica;
  • budowa parkingu przy ul. 11 Listopada;
  • budowa chodnika przy ul. Wspólnej (część stanowiąca własność Gminy Miejskiej Włodawa);
  • budowa  Skateparku przy ul. Szkolnej

Wskazując ulice przeznaczone do modernizacji, kierowano się głównie stanem nawierzchni ulic, a także przeglądem dróg rocznych wykonanym w oparciu o zapisy prawa budowlanego

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress