Warto wiedzieć…

 • Opłata od posiadania psów Uchwałą Nr XIV/77/07 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 października 2007 r. wprowadzono na terenie Miasta Włodawa opłatę od posiadania psów. Stawka opłaty: 40,00zł od jednego psa. Terminy i sposoby płatności: opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 lub w Oddział Banku PEKAO S.A. we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 53 w godzinach 8.00:17.00.

 • 15 maja br. mija termin płatności II raty podatku od nieruchomości. Płatności należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 lub w oddziale banku PKO S.A. Włodawa Al. J. Piłsudskiego 53.
 • Urząd Miejski we Włodawie informuje, że od dnia 25 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe stawki opłaty targowej zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIX/241/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty. Stawki dziennej opłaty targowej:
 1. Wyznaczone stanowisko do sprzedaży – 20 zł w czwartki a w pozostałe dni 10 zł
 2. Sprzedaż z ręki, kosza, wiadra – 2 zł (max. 1m2 )
 3. Sprzedaż produktów rolno-spożywczych z ciągnika, ciągnika z przyczepą, wozu – 20 zł
 4. Od każdego rozpoczętego m² powierzchni zajętej przy sprzedaży na targowisku: do 15 m² – 2 zł powyżej 15 m² – 5 zł
 5. Sprzedaż z samochodu, samochodu z przyczepą i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 t – 50 zł
 6. Sprzedaż bez zezwolenia w ciągach pieszych, pieszo-jezdnych, miejscach postojowych oraz innych miejscach niż targowisko miejskie pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
 • W dniu 9 maja br. podpisano umowę na wykonanie zadanie pn. „Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta Włodawa w 2014 roku”. Wykonawcą, który będzie realizował te prace na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa będzie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o. o . z siedzibą przy ul. Lubelskiej 62 we Włodawie.
 • W miesiącu styczniu 2014 r. Urząd Miejski we Włodawie złożył do Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie wnioski o zawarcie umów dla 8 osób,  na zorganizowanie staży w naszym urzędzie. Do dnia 9 maja 2014 r. PUP skierował 3 osoby bezrobotne  (w tym 1 osobę niepełnosprawną) do odbycia stażu w Urzędzie Miejskim. Dnia 8 maja 2014 r. podpisaliśmy umowę z Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o. w Lublinie na organizację stażu dla jednej osoby bezrobotnej z Włodawy.
 • Burmistrz Włodawy, zaniepokojony tragiczną sytuacją szpitala oraz prośbami mieszkańców oraz pracowników szpitala o pomoc i „ratowanie” szpitala włodawskiego wystosował do Wiesława Holaczuka Starosty Włodawskiego List otwarty, z którym można zapoznać się pod adresem: https://um.wlodawa.eu/list-otwarty/

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress