Warto wiedzieć…

  • Poziom wody na Bugu we Włodawie z 21 maja 2014r  wynosi 229 cm. W związku lokalnymi ulewnymi opadami deszczu, w ciągu ostatnich dni możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty poziomu wody na wodowskazie we Włodawie, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Działania podejmowane przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  skupione są w głównej mierze na ciągłym monitorowaniu sytuacji w terenie jak i analizowaniu jej na podstawie otrzymywanych komunikatów i prognoz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

  • 20 maja br. w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin związane z organizacją Dożynek Powiatu Włodawskiego. Organizatorem tegorocznych dożynek powiatowych jest Starostwo Powiatowe oraz prawdopodobnie Gmina Włodawa. Rolnicze święto zaplanowane zostało na dzień 24 sierpnia 2014 r. W tym samym dniu odbywać się będą dożynki gminne w Hannie.
  • Dnia 27 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się III Forum Młodzieżowe pod hasłem „Zaprojektuj swoją przyszłość – Odważ się być wolnym”. Forum kierowane jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Włodawy. Akcja jest współorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną we Włodawie, Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Włodawy dot. remontu parkingu na ul. 11 Listopada, przy Kościele pw. św. Ludwika informujemy, że modernizacja parkingu była uwzględniona w budżecie miasta na 2014 r., jednakże decyzją Rady Miejskiej We Włodawie fundusze przeznaczone na ten cel, zostały przesunięte na modernizację m.in. ul. Spokojnej i odcinka wewnętrznej/osiedlowej ulicy Chełmskiej.
  • Burmistrz Włodawy otrzymał zaproszenie od Pani Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w VII edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich. Uroczystość odbędzie się 29 maja br. Przypominamy, że miejski projekt pn. „Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy” bierze udział w konkursie w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”.
  • Informujemy, że lokal wyborczy przy Al. J. Piłsudskiego 41 we Włodawie (Urząd Miejski) dostosowany jest do głosowania dla osób niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego. Istnieje również możliwość dowozu osób niepełnosprawnych do lokalu, po uprzednim zgłoszeniu na nr tel. 82 57 21 555.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress