Warto wiedzieć…

  • Miasto Włodawa wygospodarowało wolne środki w wysokości 400.000 zł, które chce przeznaczyć na utworzenie lokaty bankowej. W tym celu 03 czerwca 2014 r. skierowano do  banków zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wysokości oprocentowania. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi 13 czerwca br.

  • W dniu 06 czerwca 2014 roku na zaproszenie dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie komendant włodawskiej Straży Miejskiej Sławomir Borkowski czytał dzieciom bajkę o Kubusiu Puchatku w ramach ogólnopolskiej akcji XIII Tygodnia Czytania Dzieciom.
  • Trwa naprawa dróg miejskich we Włodawie. Ulice do końca czerwca zostaną naprawione. Przetarg na bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Włodawy w 2014 r. wygrało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe we Włodawie.
  • W związku z zamiarem usuwania wyrobów zawierających azbest u mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć wymiany pokrycia dachowego w roku 2014, uprzejmie informujemy, że do realizacji tego zadania została wyłoniona firma Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski Mikołaj Gronowski spółka cywilna z siedzibą w Mikorzynie. Ponadto informujemy, że prace związane z usuwanie materiałów zawierających azbest zostaną rozpoczęte w czerwcu po podpisaniu umowy dotacji przez Gminę Miejską Włodawa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  • W związku z planową na rok 2014 modernizacją i przebudową dróg gminnych ul. Szkolnej, Jasnej i ul. Spokojnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą informujemy, że trwają prace nad uzyskaniem ostatnich uzgodnień dokumentacji, ponadto aktualizowane są kosztorysy inwestorskie, dokumenty te są niezbędne do przygotowania specyfikacji SIWZ, istotnego elementu procedury przetargowej. Po skompletowaniu całej dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.
  • Włodawski Ratusz zwrócił się do restauratorów, usługodawców, instytucji kultury i sportu o przystąpienie do akcji Weekend za pół ceny. Przedsiębiorcy w proponowany weekend (jeśli zechcą przystąpić do projektu) obniżają cenę na wybrany towar bądź usługi o 50%. Ideą akcji jest zachęcenie mieszkańców do wyjścia z domów na weekendową smakową wędrówkę i skorzystanie z oferty włodawskich restauratorów i usługodawców, ci z kolei, zyskają liczniejszą rzeszę klientów, odwiedzających tego dnia ich lokal. Trochę wbrew nazwie, „Poznaj smaki Włodawy” nasza propozycja wykracza poza gastronomię – tak, by kolacja lub obiad w restauracji, były zwieńczeniem całodziennej wizyty w mieście, poprzedzonej np. pobytem w muzeum, na korcie, pływalni, kajaku czy w saunie. Warto podkreślić, że Weekendy cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów miast – organizatorów podobnych akcji.
  • W dniu 16 czerwca 2014 r. w godzinach od 9.00-15.00 po raz kolejny odbędzie się plenerowa akcja bezpłatnych badań słuchu pod hasłem ,,Pokonaj ubytek słuchu 2014” organizowana przez firmę ACS SŁUCHMED z Lublina. W tym celu na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Pocztowej i Przechodniej będzie ustawiony specjalny pojazd przystosowany do badań i wyposażony w audiometr. W ramach akcji osoby zainteresowane mogą poddać się całkowicie bezpłatnym badaniom słuchu oraz skorzystać z konsultacji specjalistów firmy ACS SŁUCHMED.
  • Trwają przygotowania do podpisania przez Gminę Miejską Włodawa umowy na realizację projektu pt. „www.WirtualneWrota Włodawy – upowszechnienie dostępu do technologii cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu–eInclusion”. Planowany okres realizacji projektu: 1.07.2014 r. – 31.12.2015 r. Wartość projektu: 756.591,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dzięki realizacji projektu 70 gospodarstw domowych, spełniających kryteria, uzyska dostęp do Internetu, a 4 jednostki miejskie (Szkoły Podstawowe nr 1 i 2, Gimnazjum Publiczne nr 1 oraz Miejska Biblioteka Publiczna) zostaną doposażone w sprzęt komputerowy.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress