Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami nabiera tempa

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, realizując projekt „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów”, w ubiegłym tygodniu ogłosił postępowanie przetargowe na zintegrowany system obsługi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu zakładu. Oceniając postęp robót budowlano-montażowych, można stwierdzić, że realizacja inwestycji przebiega stosunkowo sprawnie i wszystko na to wskazuje, iż zakończy się w zaplanowanym terminie.
Z początkiem tego roku MZC z siedzibą we Włodawie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozpoczął kampanię informacyjno – edukacyjną dla mieszkańców gmin należących do Związku. W pierwszej fazie kampania przyjęła formę bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, w trakcie których zainteresowani mogą zapoznać się z nowym, obowiązującym od 1 lipca bieżącego roku, systemem gospodarki odpadami. Na spotkaniach omawiany jest, m.in.: sposób segregacji odpadów komunalnych, zakres i wysokość opłat za odbiór odpadów czy też sposób wypełniania deklaracji.

Pierwsze spotkania z udziałem radnych większości rad gmin odbyły się w styczniu b.r. Na początku marca rozpoczęto cykl bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w gminie Podedwórze, w sołectwach: Niecielin, Grabówka, Bojary, Nowe Mosty, Mosty, Podedwórze, Rusiły, Piechy, Opole, Hołowno, Antopol, Kaniuki. W zebraniach udział wzięli: wójt, radni, pracownicy Urzędu Gminy Podedwórze oraz przedstawiciel MZC we Włodawie. Kolejne spotkania zaplanowano w dniu 15 marca w Sosnówce oraz od 22 do 26 marca dla sześciu miejscowości gminy Hańsk.
Ponadto w dniu 21 marca o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta we Włodawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Związku oraz władz miasta z zarządcami i zarządami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielolokalowymi znajdującymi się na terenie gmin należących do Związku.
W kolejnych miesiącach przed wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami zamierza się kontynuować kampanię w pozostałych miejscowościach na terenie gmin należących do Związku oraz w placówkach oświatowych.

ue

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress