XIV Biblioteczne Spotkania Regionalne „Legiony 1915. Od Nidy do Bugu”

W piątek, 25 września 2015 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyły się XIV Biblioteczne Spotkania Regionalne „Legiony 1915. Od Nidy do Bugu”, które w tym roku poświęcone były stuleciu przemarszu Legionów Polskich przez Ziemię Włodawską.
Organizatorami wydarzenia byli: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, członków PTTK, regionalistów i przyjaciół biblioteki. Wydarzenie otworzył, witając przybyłych gości, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie pan Jacek Żurawski, a poprowadziły Edyta Pietrzak, Kierownik Działu Regionalnego i Ewa Krukowska, Instruktor ds bibliotek publicznych powiatu włodawskiego. Spotkanie rozpoczęło się od minikoncertu „Legiony to… żołnierska nuta…”w wykonaniu solistów z zespołów „Cisza” z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie i „Canto” ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie pod kierunkiem artystycznym pani Iwony Szwaj.
Z pieśniami legionowymi wystąpili młodzi artyści: Julia Gonerska, Paulina Jankowska, Marcin Jankowski, Edyta Majewska i Jarosław Sztuce.
Z odczytem „Szlakiem Legionów Polskich po Lubelszczyźnie i Ziemi Włodawskiej” wystąpił Prezes oddziału włodawskiego PTTK pan Mieczysław Tokarski.Prelekcję „Literaci i artyści w szeregach Legionów Polskich” wygłosiła pani Małgorzata Zińczuk, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej pełniący funkcję Sekretarza.Uczestnicy zapoznali się też z tematyką Legionów Polskich w kinematografii na podstawie fragmentów filmu z 1935 r. „Sztandar Wolności” w reż. Ryszarda Ordyńskiego. Wybór i montaż fragmentów – Urszula Panasiuk, Specjalista ds animacji kulturalnej MBP.Niezwykle ważnym punktem wydarzenia było otwarcie wystawy „Legiony 1915. Od Nidy do Bugu”. Na ekspozycji zostały zgromadzone materiały pochodzące ze zbiorów pana Mieczysława Tokarskiego, Prezesa włodawskiego oddziału PTTK, pana Piotra Czyża regionalisty, Nadleśnictwa Włodawa udostępnione dzięki uprzejmości pana Andrzeja Kozaka Nadleśniczego Nadleśnictwa Włodawa oraz Działu Regionalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.Po ekspozycji oprowadził, służąc komentarzem merytorycznym, pan Mieczysław Tokarski.Wystawie towarzyszyła prezentacja multimedialna składająca się z kart pocztowych ze zbiorów pana Mieczysława Tokarskiego oraz fragmentów „Dziennika z kampanii rosyjskiej 1914-1916” Augusta Krasickiego z oprawą lektorską pana Włodzimierza Czeżyka.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress