Zakończyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zakończyły się konsultacje związane z przygotowaniem projektu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.W ramach konsultacji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyło się spotkanie przedstawicieli  lokalnych stowarzyszeń z Burmistrzem Włodawy i pracownikami ratusza. W trakcie spotkania 23 przedstawicieli organizacji pozarządowych zapoznało się z projektem programu. Była to również okazja do dyskusji i zgłaszania propozycji zmian w dokumencie. Propozycje zmian można było zgłaszać również pisemnie po spotkaniu w sekretariacie urzędu.

W ramach konsultacji stowarzyszenia przekazały również informację na temat planowanej działalności w sferze zadań publicznych w 2017 roku. Dzięki temu władze miasta miały możliwość zapoznania się z kierunkami planowanych działań. Informację o planowanych działaniach przekazały 22 stowarzyszenia. Obecnie przygotowywany jest  końcowa wersja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi .

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress