Zaproszenie do udziału w badaniu dot. odnawialnych źródeł energii

Miasto Włodawa zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację projektu dotyczącego instalacji urządzeń dostarczających energię cieplną lub elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.W związku z tym Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński zwraca się do właścicieli domów jednorodzinnych z prośbą o udział w badaniu. Pozwoli ono zidentyfikować obecną charakterystykę energetyczną budynków i określić oczekiwania mieszkańców w tym zakresie. W ciągu kilku najbliższych dni Włodawianie otrzymają specjalnie przygotowane ankiety. Wypełnione kwestionariusz należy złożyć do końca lutego w Urzędzie Miejskim we Włodawie (pokój nr 16) lub odesłać pocztą. Realizacja planowanej inwestycji umożliwi dofinansowanie instalacji w wysokości nawet 85%, jest jednak uzależniona od uzyskania przez miasto dofinansowania w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress