Zaproszenie na XX sesji Rady Miejskiej we Włodawie.

Zapraszam Mieszkańców Miasta w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 – na posiedzenie XX sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41. Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zmiany uchwały Nr XV/73/2011 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Włodawa, oraz powierzenia Burmistrzowi Włodawy uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
6.2. przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
6.3. uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady na 2016 rok.
6.4. zmian w budżecie miasta.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Włodawie za 2015r.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015r.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress