Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie

Burmistrz Włodawy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15.01.2015 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 w Urzędzie Miejskim we Włodawie.
Tematem spotkania będzie omówienie projektu rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress