Zaproszenie na XXIX sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu 28 października 2016 r. o godz. 10.00 na XXIX sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41.Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej
3.Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4.Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości przez Gminę Miejską Włodawa.
6.2 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włodawie.
6.3 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu.
6.4 wyrażenia zgoody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Włodawa.
6.5 zmian w budżecie miasta.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress