Zwiększanie terenów zieleni poprzez nasadzenia drzew

Gmina Miejska Włodawa informuje, że realizacja zadania pn.”Zwiększanie terenów zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów” jest dotowana na podstawie umowy nr 345/2018/D/OP z dnia 16.10.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Termin zakończenia prac w terenie zgodnie z umową zawartą z wykonawcą upływa 31 października 2018 r. Kwota dofinansowania 3.976,56 zł obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. zakupu drzew i krzewów.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress